Akreditasyon Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Akreditasyon Merkezi UK&AD ile ilişkili bir merkez olup işleyiş ve karar alma süreçlerinde tarafsız ve bağımsız bir yapıya sahiptir. Merkezin sekretarya hizmetlerini UK&AD Akreditasyon İşleri Başkanlığı yürütmektedir.

Organizasyon Şeması

Akreditasyon Üst Kurulu; Akreditasyon Merkezinin en üst karar organıdır. Üst Kurul tüm sektörü temsil edecek şekilde ilgili Bakanlıklar, kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı bir yapıya sahiptir.

(1) Akreditasyon Üst Kurulunun görevleri şunlardır:

  • a) Akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlar ve akreditasyon programlarına yönelik tavsiye kararları alır.
  • b) Akreditasyon kararları ve karar alma süreçlerini izler.
  • c) Akreditasyon programlarının etkin, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar.
  • ç) Akreditasyon yürütme kurulunun denetim raporlarını onaylar ve akreditasyon kararını verir.
  • d) UK&AD yönetim kuruluna kalite ve akreditasyon alanında tavsiyelerde bulunur.

(2) Akreditasyon Üst Kurulu 13 üyeden oluşur.

(3) Kurulun sekretaryasını UK&AD Akreditasyon İşleri Başkanlığı yürütür.

Akreditasyon Bilim Kurulu

Akreditasyon Bilim Kurulu; sağlık ve sosyal hizmetler alanında bilimsel çalışmalar yapan ve meslekte saygın bilim adamlarından oluşmaktadır. Bilim Kurulu üyeleri yurtiçi ve yurtdışında hizmet eden profesyonelleri içinde barındırmaktadır. Kurul sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki konulara ilişkin bilimsel katkı sunar.

Denetçi Kadrosu

Akreditasyon Programları esas alınarak sağlık ve sosyal hizmetler alanında akreditasyon denetimlerinde yer almak üzere yetkin ve saha deneyimi olan profesyonellerden oluşan bir denetçi kadrosu oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.


Yukarı