Sağlık/Bakım Turizmi

Sağlık Turizmi ve Bakım Turizmi ülkemiz açısından stratejik ve önem arz eden bir konudur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından gerek mevzuat gerekse alt yapı çalışmaları yapılmakta ve bu alan desteklenmektedir. UK&AD olarak bu alandaki güncel gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki çalışmaları Akreditasyon hüviyeti ile ilişkilendirmek suretiyle faaliyetler yürütmek amaçlanmaktadır. Ayrıca bu alanlara yönelik derecelendirme algoritmaları da geliştirmek diğer önemli amaçlarımız arasındadır. Bu faaliyetler Örgütlenme ve Strateji Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Yukarı