Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kalite Sempozyumu

20 HAZİRAN 2021

Değerli Sağlık ve Sosyal Hizmet Sektörü Temsilcisi ve Çalışanları,

Uluslararası Kalite ve Akreditasyon Derneği(UK&AD) olarak, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kalite Sempozyumu 30 Haziran 2021 Çarşamba günü online olarak gerçekleştirilecektir.
Sempozyumda sağlık ve sosyal hizmet alanına yönelik ulusal ve uluslararası kalite çalışmaları, standart setleri, ülke deneyimleri, ölçme değerlendirme, bakım ekonomisi ve bakımın kalitesi başlıklarında alan uzmanları tarafından sunumlar yapılacaktır. Sempozyumda 4 oturumda 11 konuşmacı yer alacak olup sağlık ve sosyal hizmet alanlarının birbiriyle etkileşimi ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak adına deneyim ve bilgi paylaşımı yapılacaktır.
Sempozyuma katılım ücretsiz olup başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere, sağlık kurumlarındaki yöneticiler, bakım merkezi/evi ve huzur evi çalışanları ve yöneticileri, hastane kalite yönetim direktörleri, kalite değerlendiricileri, bakımevleri ve huzurevlerindeki kalite temsilcileri ve değerlendiricileri sempozyumumuza davetlidir.
Sempozyumda buluşmak dileğiyle.

https://www.sadefekongre.com/saglik-sosyal-kalite

Yukarı