Sağlık Finansmanı

Bilindiği üzere gelişmiş ülkelerde sağlık finansmanı ve kalite ilişkisi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Sağlık finansman süreçlerine hasta güvenliği ve kalite temelinde akreditasyon faaliyetlerinin ilişkilendirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

Bu faaliyetler Örgütlenme ve Strateji Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Yukarı