Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.

17 Nisan 2020

Yönetim Kurulu ilk toplantısı tüm üyelerin katılımıyla 17 Nisan 2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Güler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uz.Dr.Mehmet Oldacay ve Doç.Dr.Mücahit Avcil, Genel Sekreter Dr.Bayram Demir, Akreditasyon İşleri Başkanı Doç.Dr.Ayşegül Çopur Çiçek, Dış İlişkiler ve ARGE Başkanı Ecz.Ercan Koca, Eğitim ve Rehberlik Başkanı Dr.Emine Elvan Çiftlik, Örgütlenme ve Strateji Başkanı Dr.Özlem Ecemiş, Mali Hizmetler Başkanı Uz.Dr.Evren Ekingen, Medya ve İletişim Başkanı Nurcan Azarkan ile Yayın ve Mevzuat Başkanı Songül Yorgun katılım sağlamışlardır. Toplantıda UK&AD’ın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş ve kalite perspektifinden COVİD-19 Pandemisinide içerecek şekilde mevcut güncel gelişmeler ele alınmıştır. Toplantı sonrası hazırlanan 23 maddelik toplantı raporu Yönetim Kurulu ile paylaşılıp geleceğe yönelik yapılacaklar kayıt altına alınmıştır.

Yukarı