Yönetim Kurulu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi.

16 Mayıs 2020

Yönetim Kurulu ikinci toplantısı tüm üyelerin katılımıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Güler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uz.Dr.Mehmet Oldacay ve Doç.Dr.Mücahit Avcil, Genel Sekreter Dr.Bayram Demir, Akreditasyon İşleri Başkanı Doç.Dr.Ayşegül Çopur Çiçek, Dış İlişkiler ve ARGE Başkanı Ecz.Ercan Koca, Eğitim ve Rehberlik Başkanı Dr.Emine Elvan Çiftlik, Örgütlenme ve Strateji Başkanı Dr.Özlem Ecemiş, Mali Hizmetler Başkanı Uz.Dr.Evren Ekingen, Medya ve İletişim Başkanı Nurcan Azarkan ile Yayın ve Mevzuat Başkanı Songül Yorgun katılım sağlamışlardır. Toplantıda ilgili başkanlıkların Akreditasyon Standartlarının Geliştirilmesine ilişkin yapmış olduğu çalışmalar gözden geçirilmiş ve karara bağlanmıştır. Ayrıca ilgili başkanlıklarda görev alacak kişilerle ilgili öneriler değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

Yukarı